#puraemoció: Identifica les emocions

     Identifica allò que sents i posa-li nom      

Saps què és una emoció? És una resposta del cos que s’activa a partir d’un estímul, extern o intern; actual, passat o futur; real o imaginari. La seva percepció pot ser conscient o inconscient i predisposa a l’acció. Dura aproximadament sis segons.  

Les emocions són una eina essencial per a la nostra supervivència com a espècie, impulsant-nos a actuar correctament i a adaptar-nos a l’entorn. Així que la funció de les emocions és la de garantir la nostra supervivència. Primer recull la informació percebuda pels sentits i d’aquesta manera pot indicar-nos ràpidament si el que està passant és agradable, desagradable, segur o perillós.

Una vegada compleix la seva missió, l’emoció desapareix.

Les emocions i sentiments són informacions que tenim disponibles i que ens poden proporcionar dades molt importants sobre com sentim que és la nostra vida, com estem portant les nostres relacions amb les altres persones i amb nosaltres mateixes/os.

ALEGRIA / TRISTESA

La tristesa i l’alegria comparteixen el mateix hàbitat emocional. És necessari que convisquin en equilibri i que les gestionem bé. Si tractem les dues emocions conjuntament ens adonem que on hi ha tristesa no hi ha alegria, perquè la primera ens connecta amb el que ens falta o hem perdut i lasegona sorgeix de la consciència del que tenim.

CONFIANÇA / POR

La por és una emoció primària que té com a missió informar-nos de la possibilitat de perill i ens dona l’oportunitat de treballar els nostres límits i despertar les nostres potencialitats. La confiança és un sentiment positiu originat per la creença de què som capaços/ces d’afrontar alguna situació imprevista. Prové de l’autoconeixement i de l’autoconcepte. Quan augmenta la por disminueix la confiança, per tant, si volem reduir la por la clau rau en augmentar la confiança en nosaltres mateixes/os.

SERENITAT / IRA

La ira ens dona informació d’algun obstacle que percebem que hi ha entre nosaltres i el que volem aconseguir i ens dona l’energia necessària per fer-li front. No consisteix en no enfadar-nos sinó en trobar la millor manera per canalitzar tota aquesta energia integrant a la nostra vida recursos i estratègies per reconèixer-la com a part nostra i aconseguir una major serenitat en un moment d’intensa emocionalitat.

SORPRESA / AVERSIÓ

La sorpresa és una emoció bàsica i primordial que ens fa conscients de les sorpreses de la vida i ens ajuda a aprendre a relacionar-nos millor amb la incertesa i, per tant, a fer-ne una millor gestió. El fàstic defineix una marcada aversió produïda per alguna cosa que la persona que ho experimenta considera com fortament desagradable o repugnant. Pot ser un motor de canvi per actuar sobre aquells valors o conductes que no ens representen