L’any passat el Maresme va rebre un 10,94% més de turistes que el 2003

 


L’any 2004 va ser força positiu per al Maresme a nivell turístic, almenys això és el que apunten les dades recollides per l’Observatori per a la Qualitat del Turisme al Maresme que indiquen un substancial increment de visitants tant estrangers com provinents de les diferents comunitats espanyoles i de Catalunya. També es destacable l’augment dels dies de mitjana que els visitants passen a la nostra comarca. El turisme de proximitat, és a dir el provinent de Catalunya, és el que percentualment va experimentar un augment més espectacular.


Durant el 2004, 1.257.000 turistes van escollir la comarca del Maresme per passar els seus dies de lleure. Aquesta xifra de visitants és un 10,94% superior a la registrada el 2003, any en el qual es van comptabilitzar 1.133.000 turistes. Segons les dades publicades per la Generalitat, la marca turística Costa del Maresme és la que l’any passat va experimentar un creixement més espectacular de visitants provinents de Catalunya. Concretament, van ser 176.000 catalans els que van optar per visitar la nostra comarca, davant dels 131.000 que ho van fer durant el 2003. Això implica un increment del 34,1%, molt per sobre de l’increment registrat per la resta de destinacions turístiques catalanes: Costa Brava: 2,4%
-Costa Daurada: 3,2%
-Pirineus-Prepirineus: 2,9%
-Catalunya Central: -2,3%
-Costa del Garraf: -6,6%
-Costa del Maresme: 34,1%
-Terres de Lleida: -9,9%
-Barcelona: -13,3%
Total de Catalunya: 1,5% El Maresme també se situa com a la marca turística catalana que més increment percentual va tenir el 2004 de turistes provinents de la resta de l’Estat. Va rebre 177.000 visitants, davant dels 165.000 que es van registrar el 2003. Això implica un increment del 7,7%. A nivell de la resta de destinacions catalanes, la diferència va ser la següent: Costa Brava: 7,6%
-Costa Daurada: 6,7%
-Pirineus-Prepirineus: 0,4%
-Catalunya Central: 1,4%
-Costa de Garraf: -0,2%
-Costa del Maresme: 7,7%
-Terres de Lleida: 2,7%
-Barcelona: 7,1%
Total Catalunya: 5,8% Pel que fa als turistes estrangers, la marca Costa del Maresme va experimentar l’any passat un increment del 8%. Principalment notable va ser l’augment de visitants provinents de països com el Regne Unit, Alemanya, Irlanda i Itàlia. Segons l’Observatori per a la Qualitat del Turisme al Maresme, aquest increment de visitants es deu, en bona part, a la proliferació de línies aèries de baix cost. En concret, l’any passat van visitar el Maresme 904.000 turistes estrangers, mentre que el 2003 ho van fer 837.000. Per marques turístiques catalanes, la comparativa percentual de visitants estrangers respecte al 2003 és la següent: Costa Brava: 8,3%
-Costa Daurada: 3,8%
-Pirineus-Prepirineus: 15%
-Catalunya Central: -12,6%
-Costa de Garraf: 9,5%
-Costa del Maresme: 8%
-Terres de Lleida: 9,4%
-Barcelona: 14,1%
Total de Catalunya: 8,7% A banda de l’increment de visitants, l’any passat també es va detectar un important augment del percentatge de pernoctacions, així com de l’estada mitjana que els turistes van passar a la comarca del Maresme. Així, pel que fa als turistes estrangers, les pernoctacions van augmentar un 17,9% i l’estada mitjana va passar de 12,6 nits l’any 2003 a 13,8 nits l’any 2004. En quant als turistes procedents de la resta de l’Estat, les pernoctacions al Maresme van augmentar d’un 9,1%, si bé l’estada només ha tingut un creixement de l’1,3%. Finalment, en el grup dels turistes catalans que van passar les seves vacances al Maresme, es va detectar un increment de la pernoctació del 36,8% i un augment de l’estada d’un 2% respecte a l’any anterior.