La destinació turística Costa del Maresme registra una ocupació superior a la mitjana de Catalunya

El Consorci de Turisme i l’EUM signen un conveni de col·laboració

 


Coincidint amb el Dia Mundial del Turisme, el Consorci Costa del Maresme i l’Escola Universitària del Maresme (EUM) han signat un conveni de col·laboració mitjançant el qual els dos organismes treballaran plegats per potenciar la nostra comarca com a un destí turístic de qualitat. Per unificar esforços, el Consorci i l’EUM intercanviaran informació i assessoraran, a través del recentment creat Centre de Recerca Turística del Maresme (impulsat per l’EUM), als centres turístics de la comarca en tot allò que permeti al sector presentar una oferta innovadora, competitiva i atractiva. Pere Almera, president del Consorci de Turisme Costa del Maresme, i Antoni Soy, president delegat de l’Escola Universitària del Maresme, han signat el conveni de col·laboració dels dos organismes.


Al Maresme arriben anualment més d’un milió de turistes, la majoria dels quals són estrangers, generant uns ingressos que conformen l’11% del PIB total de la comarca. Les dades d’aquesta temporada d’estiu són força positives ja que situen la marca “Costa del Maresme” en el rànking català pel que fa a ocupació. Les xifres, recollides pel Consorci a través de l’Observatori de Qualitat del Maresme, s’han presentat en el decurs de l’acte de signatura del conveni de col·laboració entre el Consorci Costa del Maresme i l’EUM. Ocupació hotelera El Maresme disposa de 35.550 places d’allotjament en hotels, 17.884 en càmpings i 81 en establiments de turisme rural. Durant els mesos d’estiu, l’ocupació hotelera de la destinació Costa del Maresme ha estat superior a la mitjana registrada a Catalunya i el mes d’agost ha encapçalat el rànquing de destinacions turístiques catalanes amb un percentatge d’ocupació més elevat. Segons les dades provisionals facilitades pels ajuntaments i recollides per l’Observatori per a la Qualitat del Turisme del Maresme, que depén del Consorci Costa del Maresme, l’ocupació dels hotels de la nostra comarca ha estat la següent: {.d}Juny: 69,28% (mitjana de Catalunya: 64,6%)
-Juliol:85,57% (mitjana de Catalunya: 70.1%)
-Agost: 95,03% (mitjana de Catalunya: 82,95%){.d} Com ja és habitual, el mes d’agost és el que ha tingut un millor comportament. Per municipis, Santa Susanna va tenir una ocupació hotelera del 96,15%, Calella del 97,91%, Pineda de Mar del 90,67% i Malgrat de Mar del 95,41%. La mitjana d’estada del turisme estranger en els hotels del Maresme ha estat de 4,5 pernoctacions/viatger i, per ordre de procedència, ens han visitat els turistes francesos, anglesos, belgues, holandesos i alemanys. Pel que fa al turisme nacional, la mitjana de pernoctacions ha estat de 2,8 per viatger. S’ha detectat que ha començat a influir la desestacionalització de les vacances, fet que implica viatges més curts, però amb més despesa per turista. Es calcula que la despesa per turista i dia ha estat de 80 euros de mitjana.
Ocupació càmpings L’ocupació dels càmpings del Maresme també ha estat força positiva. A la nostra comarca hi ha 32 càmpings que oferten un total de 3.208 unitats d’acampada (17.884 places). Les dades d’ocupació de la temporada, facilitades per l’Asociación de cámpings y ciudades de vacaciones de Barcelona són les següents: {.d}Juny: 50% (mitjana de Catalunya l’any 2004: 33,3%)
-Juliol: 77% (mitjana de Catalunya l’any 2004: 53,2%)
-Agost: 83,5% (mitjana de Catalunya l’any 2004: 60,5%){.d} Pel que fa a la procedència del turista d’acampada, s’ha detectat un increment del francès, del belga, del danès, de l’alemany i del català. El turisme holandès, italià i anglès s’ha mantingut en xifres similars a les registrades en anys anteriors i hi ha hagut una lleugera davallada de portuguesos, polacs, països nòrdics i espanyols.
Ocupació turisme rural Actualment, el Maresme disposa de 81 places de turisme rural distribuïdes en 8 establiments. N’hi ha dos que estan tramitant els permisos per poder obrir en els propers mesos. L’ocupació regitrada ha estat: {.d}Juny: 60%
-Juliol: 58%
-Agost: 70,24%{.d} No es disposen de dades d’ocupació de la temporada 2004 per poder fer la comparació. El principal client d’aquest tipus d’establiment ha estat el turisme català (Barcelona i rodalies). De la resta de l’Estat, els principals punts de procedència han estat: València, Pais Basc i Aragó. El turisme estanger ha provingut de França, Regne Unit, Holanda, Bèlgica, Irlanda i Suècia.