Modificació de l’Ordre EMO 349/2012 i convocatòria per a la concessió de subvencions detinades al Programa d’agents d’ocupació i desenvolupament local per al 2013

Termini de presentació de sol·licituds: 11 d’octubre de 2013

Modificació de l’Ordre EMO/349/2012, de 31 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades als programes de suport al desenvolupament local i s’obre la convocatòria per a la concessió de les subvencions destinades al Programa d’agents d’ocupació i desenvolupament local per a l’any 2013