NÒMINES I SEGURETAT SOCIAL

Nom de l’entitat ADAMS FORMACIÓ Enllaç a l’acció https://www.adams.es/cursos-gratuitos/gestion-laboral/nmines-seguretat-social-i/26082#.XW5vwiZ7nGg Sector/especialitat professional GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS Municipi on es realitza el curs/acció Barcelona Nom del centre on s’imparteix ADAMS FORMACIÓ Adreça Bailèn, 126 08009 Barcelona Data d’inici 08-10-2019 Data de finalització 16-10-2019 Horari (dies de la setmana i hores/dia) Dilluns a divendres de 9 a 14h Total d’hores 30h Requisits d’accés No es requereixen Certificat que assoleix l’assistent un cop finalitzada l’acció Certificat d'assistència o aprofitament Termini d’inscripció 30/10/19 Com s’ha de fer la inscripció?

Personalment en el centre o mitjançant la nostra web en el següent enllaç:
https://www.adams.es/cursos-gratuitos/gestion-laboral/nmines-seguretat-social-i/26082#.XW5vwiZ7nGg

Documentació a lliurar
  • Fitxes d’alumne proporcionades pel centre
  • Fotocòpia DNI
  • Fotocòpia DARDO
Més documentació El contracte de treball. Afiliació a la Seguretat Social Rebuts salarial Nòmines Cotització a la Seguretat Social 3.Liquidacions i indemnitzacions en diferents supòsits 5.Cotització a la seguretat social 1.Les cotitzacions a la Seguretat Social i la seva importància 2.El càlcul de les bases de cotització 3.L’aportació de l’empresa a la Seguretat Social i el model oficial de nòmina 4.Els documents de cotització a la Seguretat Social