OPERACIONS AUXILIARS DE SERVEIS ADMINISTRATIUS I GENERALS

Nom de l’entitat Assesform Assessors, SL Enllaç a l’acció ADGG0408 Sector/especialitat professional Administració i Gestió Municipi on es realitza el curs/acció Tordera Nom del centre on s’imparteix Assesform Assessors Adreça C/Camí Ral, 158 baixos Data d’inici 11-03-2020 Data de finalització 03-07-2020 Horari (dies de la setmana i hores/dia) 09:00 a 14:00 de Dilluns a Divendres Total d’hores 430h (390 de formació + 40 de pràctiques) Requisits d’accés Cap Certificat que assoleix l’assistent un cop finalitzada l’acció Certificat de Professionalitat Operacions auxiliars de serveis administratius i generals Termini d’inscripció 04/03/2020 Com s’ha de fer la inscripció? Per fer la inscripció s’ha de portar la documentació al centre. Documentació a lliurar

– DNI/NIE
– Dardo
– Currículum

Més documentació

És un certificat de professionalitat on es realitzen els següents mòduls:
– Tècniques administratives bàsiques d’oficina.
– Operacions bàsiques de comunicació.
– Reproducció i arxiu.
– Pràctiques en empresa.