Ordre del Dia del Consell d’Alcaldes que se celebrarà el 29 de setembre de 2015

ORDRE DEL DIA

  • 1.- Informar favorablement, si s’escau, de la modificació puntual del Reglament Orgànic Comarcal (ROC)
  • 2.- Presentació dels serveis que el Consell Comarcal del Maresme ofereix ala Ajuntaments de la comarca.
  • 3.- Presentació del Pla Estratègic de Promoció Econòmica
  • 4.- Presentació de la situació actual del Centre d’Atenció d’Animals Domèstics de Companyia del Maresme (CAAD)
  • 5.- Informe de l’estat de l’e-administració
  • 6.- Informes, precs i preguntes

Data: 2015-09-29

Lloc: Sala de Plens del Consell Comarcal del Maresme (Plaça Miquel Biada, 1 de Mataró)