Personal Shopper

Nom de l’entitat IDFO-UGT Enllaç a l’acció https://www.idfo.com/curso/personal-shopper/1899 Sector/especialitat professional Comerç i màrqueting Municipi on es realitza el curs/acció MATARÓ Nom del centre on s’imparteix IDFO (Institut per al Desenvolupament de la Formació i l'Ocupació de Catalunya) Adreça Plaça de les Tereses 17, 4a planta. 08302 Mataró Data d’inici 13-09-2018 Data de finalització 27-09-2018 Horari (dies de la setmana i hores/dia) Dimarts i Dijous de 14:00 a 16:00 Total d’hores 10 Requisits d’accés Cursos per a treballadors en actiu amb places limitades per a aturats inscrits al SOC. No podran realizar aquest curs treballadors de l'Administració Pública. Certificat que assoleix l’assistent un cop finalitzada l’acció Diploma d'aprofitament o certificat d'assitència Termini d’inscripció 12 de Setembre Com s’ha de fer la inscripció?

Heu d’anar a aquest enllaç i clicar inscriure’s
https://www.idfo.com/curso/personal-shopper/1899

En el cas d’accedir per primera vegada, hauràs de clicar donar-se d’alta i omplir les teves dades. Una vegada omplert, t’enviarem un correu electrònic el cual hauràs de clicar a l’enllaç i ja estaràs inscrit/a.

Documentació a lliurar

Depenent de la vostra situació laboral:
Treballadors en actiu:
– Fotocòpia DNI per les 2 cares (en vigència)
– Fotocòpia Capçalera de la Nòmina o rebut autònom del mes d´inici del curs o del mes anterior
Treballadors en situació d’atur:
– Fotocòpia DNI per les 2 cares (en vigència)
– Fotocòpia DARDO (Document de renovació de la demanda del SOC)
– Document oficial on aparegui el núm. de seguretat social (nòmina antiga i/o primera pàgina de l´informe de vida laboral)

Més documentació

-Adquirir els coneixements necessaris per poder analitzar de forma adequada les tendències de moda actuals, per tal de poder assessorar en les peces de roba
-Treballar en el coneixement dels teixits i les peces de roba més habituals que trobes al mercat.
– Proporcionar la informació bàsica per a poder crear estilismes i assessorar.
– Aprendre a analitzar la pròpia imatge i la dels altres.
– Mostrar rutes de botigues.
– Aprendre a gestionar pressupostos.