PREPARACIÓ I RESTAURACIÓ SUPERIORS. PINTURA

Nom de l’entitat Cambra de Comerç de Barcelona Enllaç a l’acció http://www.garantiajuvenilcambra.org/formacio/2380/ Sector/especialitat professional Auxiliar de manteniment Si forma part de la Garantia Juvenil, indiqueu el nom concret del programa Garantia Juvenil Municipi on es realitza el curs/acció Mataró Nom del centre on s’imparteix – Adreça – Data d’inici 12-09-2019 Data de finalització 18-10-2019 Horari (dies de la setmana i hores/dia) 8 hores diàries de dilluns a divendres Total d’hores 215 Requisits d’accés
  • Estar inscrit com a participant al programa de Garantia Juvenil de la Cambra de Comerç.
  • Si hi ha alguna persona interessada que no estigui inscrita, podrà participar en el projecte un cop realitzada la inscripció, si encara no estàs inscrit a Garantia, contacta amb nosaltres!
  • Tenir entre 16 i 29 anys.
  • No haver treballat ni estudiat en el dia natural anterior a la data d’inici del curs.
Certificat que assoleix l’assistent un cop finalitzada l’acció Una vegada finalitzat i superat el curs s'obté el diploma d'aprofitament de l'acció formativa realitzada. Termini d’inscripció 12/09/2019 Com s’ha de fer la inscripció? – Documentació a lliurar – Més documentació Coneixements bàsics sobre reparació, restauració i protecció (pintura) de superfícies en obra morta, superestructures i arboradura  de superiots dirigida a formar personal qualificat com a auxiliar de manteniment d’aquests tipus d’elements.