Programa complementari d’urgència social, del seu règim de concertació i de la corresponent resolució de concessió d’ajuts, en el marc del Pla “Xarxa de governs locals 2012-2015”

Termini d’acceptació: Abans del 20 de desembre