Programes per a les empreses

Programa que contribueix a l’enfortiment, el creixement o la reinvenció del treballador autònom, mitjançant un itinerari específic amb accions formatives i sessions individuals d’assessorament i acompanyament d’experts que permet definir un pla d’acció personalitzat per assolir els objectius definits per a la consolidació del negoci.

Programa d’alt rendiment amb l’objectiu de recolzar empreses amb un alt potencial de creixement. Durant 9 mesos i amb el suport d’experts s’elabora un pla de gestió empresarial per assolir el creixement estimat. Es tracta d’una col·laboració entre la Diputació de Barcelona i PIMEC.

Programa que porta a terme la Dipuació de Barcelona amb la col·laboració de la Fundació Autoocupació, consistent en l’acompanyament per part d’un mentor (empresari) en les àrees de la salut i seguretat, la reducció de costos, la liquiditat, la digitalització i la reorientació empresarial. L’empresària o autònoma rebrà un ajut en el diagnòstic de la situació del negoci, en l’avaluació de les alternatives d’actuació, en la implementació i elaboració d’un pla d’acció i en l’acompanyament emocional.

Per a obtenir-ne més informació, i si esteu interessats en participar en aquest programa , poseu-vos en contacte amb el Servei d’Emprenedoria del Consell Comarcal del Maresme a través del següent correu electrònic:

Si us interessa participar en algun d’aquests programes o necessiteu més informació, envieu-nos un correu electrònic a: emprenedoria@ccmaresme.cat

O truqueu-nos: 93.693.14.50