Reunió d’alcaldies amb la consellera de Territori Ester Capella

El dilluns 27 de novembre a les 16h al Centre Cívic CABOT I BARBA hi haurà una reunió d’Alcaldies del Maresme amb la consellera de Territori, Hble. Sra. Ester Capella, amb el següent Ordre del dia:

  1. Benvinguda a càrrec del president del Consell Comarcal del Maresme
  1. Marc general sobre l’estat de les encomanes de gestió amb l’estat i sobre l’acord de traspàs de les Rodalies de Catalunya, a càrrec de la consellera de Territori
  1. Pausa
  1. Concrecions tècniques sobre l’acord de traspàs de les Rodalies de Catalunya i sobre la pacificació de la N II, a càrrec del secretari de Mobilitat i Infraestructures
  1. Precs i preguntes