NETEJA EN ESPAIS OBERTS I INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS

Nom de l’entitat Fundación Laboral de la Construcción Enllaç a l’acció https://www.cursosenconstruccion.com/cursos-gratuitos/cataluna?term=MF1313_1%3A%20LIMPIEZA%20DE%20ESPACIOS%20ABIERTOS Sector/especialitat professional CONSTRUCCIÓ Municipi on es realitza el curs/acció BADALONA Nom del centre on s’imparteix

Fundación Laboral de la Construcción

Adreça AVDA. DE LA COMUNITAT EUROPEA, 32 Data d’inici 27-04-2020 Data de finalització 12-06-2020 Horari (dies de la setmana i hores/dia) DE DILLUNS A DIVENDRES DE 15:00 a 18:00h Total d’hores 210h Requisits d’accés Para acceder a certificados de profesionalidad de nivel 1 de cualificación profesional no se exigirá requisito académico ni profesional alguno. Certificat que assoleix l’assistent un cop finalitzada l’acció DIPLOMES APROFITAMENT Termini d’inscripció 7 dies abans de l'inici del curs Com s’ha de fer la inscripció? Entregar documentació o bé en persona a la nostra oficina o bé per e-mail a cllorente@fundacionlaboral.org Documentació a lliurar
  • Complimentar fitxa d’inscripció.
  • Còpia DNI/NI.
  • Còpia dardo INEM.
Més documentació Realizar las labores de limpieza en espacios abiertos, instalaciones y equipamientos industriales, utilizando los medios, útiles y vehículos de tonelaje inferior a 3.500kg, adecuados a cada espacio y/o equipamiento para alcanzar la consecución de un óptimo nivel de limpieza, higiene y ornato