Subvencions per a despeses derivades de la redacció i actualització de plans directors del servei municipal d’abastament d’aigua

Termini de presentació de sol·licituds: 30 de gener de 2017

Convocatòria de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per sufragar les despeses derivades de la redacció i l’actualització de plans directors del servei municipal d’abastament d’aigua (ref. BDNS 370379)