Subvencions per a finançar plans de formació per a l’ocupació dels empleats públics de les administracions locals

Termini de presentació de sol·licituds: 2 de juny de 2014

Convocatòria de subvencions destinades al finançament de plans de formació per a l’ocupació dels empleats públics de les administracions públiques locals