Subvencions per a la contractació d’espectacles professionals del Programa.cat

Termini de presentació de sol·licituds: del 10 de febrer al 30 d’octubre de 2015

Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural: Concessió de subvencions en espècie, per a la contractació d’espectacles professionals inclosos en el catàleg d’espectacles Programa.cat. Any 2015