Subvencions per a la gestió d’habitatges que formen part del Fons d’habitatge de lloguer destinat a polítiques socials

Termini de presentació de sol·licituds: 11 de novembre de 2016

Subvencions, en règim de concurrència competitiva, a les entitats que integren l’Administració local de Catalunya que gestionen habitatges que formen part del Fons d’habitatge de lloguer destinat a polítiques socials, i es fa pública la convocatòria per a l’any 2016