Subvencions per a projectes de foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals

termini de presentació de sol·licituds: 16 d’agost de 2018

Subvencions per a projectes de foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals (ref. BDNS 403403)