Subvencions per a projectes de foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals. Any 2015

Termini de presentació de sol·licituds: 15 de setembre de 2015

Subvencions de l’Agència de Residus de Catalunya per a projectes de foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals per a l’any 2015