Subvencions per a projectes de foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals

Termini de presentació de sol·licituds: 25 de juny de 2017

Subvencions de l’Agència de Residus de Catalunya per a projectes de foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals