Subvencions per a projectes de foment de la recollida selectiva de residus municipals

Termini de presentació de sol·licituds: 27 d’agost de 2019

Convocatòria de subvencions per a projectes de foment de la recollida selectiva de residus municipals