Subvencions per al finançament de plans de formació per a l’ocupació de les Administracions Públiques

Termini de presentació de sol·licituds: 31 de gener de 2013

Subvencions del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques destinades al finançament de plans de formació en el marc de l’Acord de Formació per a l’ocupació de les Administracions Públiques