20 consells comarcals participen a la jornada de bones pràctiques a l’àmbit educatiu organitzada pel Consell Comarcal del Maresme

Representants dels serveis educatius de 20 consells comarcals de Catalunya han participat a la jornada de bones pràctiques organitzada des del Consell Comarcal del Maresme per conèixer i intercanviar experiències novedoses en la gestió  dels serveis de transport i menjador escolar i en l’àmbit de les activitats extraescolars.


Al llarg de la jornada, els consells comarcals de la Selva i del Garraf van explicar el servei informàtic que han implementat per mantenir un control d’usuaris del servei de menjador escolar; el Consell Comarcal del l’Anoia va compartir les normatives que aplica als serveis de transport i menjador; el consell comarcal del Montsià va parlar sobre l’experiència que estan duent a terme per anar incorporant productes ecològics als menús escolars; el consell comarcal de l’Alt Penedès va explicar la iniciativa de crear escoles de música comarcals i el consell comarcal del Maresme va compartir amb els assistents l’experiència del QAI10, el segell de qualitat que aplica des de finals de 2005 per certificar la qualitat de les activitats extraescolars i de lleure.

Novetats per al curs 2008-2009
En matèria d’educació, les competències dels consells comarcals se centren en la gestió dels serveis de transport i menjador escolar i en la gestió de la sisena hora (en casos com el Maresme). Aquestes competències són delegades pel departament d’Educació de la Generalitat que és qui marca les línies de treball a seguir. De cara al curs vinent, segons va anunciar el cap del servei dels Serveis de Gestió a l’Alumnat del departament d’Educació de la Generalitat, Josep Mª Viaplana, les novetats seran les següents:

  • Menjador escolar: S’aplicarà un 4,2% d’increment, de manera que el preu màxim del menú escolar serà de 6,20 €, comptant els costos del monitoratge.
  • Beques: Per tercer any consecutiu, el departament incrementarà la partida en un 10,6%.
  • Transport obligatori: Es considera transport obligatori aquell que es realitza entre diferents municipis per facilitar que els alumnes que no disposen de centre docent en la seva població de residència puguin arribar a l’escola assignada. Per al curs vinent es calcula que aquest servei incrementarà el seu cost en un 4,82%.
  • Transport no obligatòri: Aquest transport és el que es realitza dins d’un mateix municipi i, com el seu nom indica, no és de prestació obligatòria. És un servei que té una partida pressupostària que porta tres anys congelada per part del departament d’Educació i continuarà així de cara al curs vinent. Viaplana va dir que per cobrir les despeses generades per aquest servei cal que cada territori negociï l’anomenada “política de terços” consistent en què el cost del servei sigui assumit a parts iguals pel departament, l’ajuntament i l’usuari.

    En aquest punt, també va explicar experiències que s’estan duent a terme per tal de reduir el cost econòmic del transport no obligatòri i que consisteix en fer una adaptació de les rutes del transport urbà del municipi per assegurar la seva arribada als entorns escolars en els horaris d’entrada i sortida dels alumnes. Un dels municipis que ha tirat endavant aquesta experiència ha estat Olot.

Consells Comarcals participants
Alt Camp, Alt Empordà, Alt Penedès, Anoia, Baix Ebre, Baix Penedès, Barcelonès, la Conca de Barberà, Garraf, Garrotxa, Gironès, Montsià, Noguera, Osona, Selva, Tarragonès, Urgell, Vallès Occidental, Vallès Oriental, Maresme.