26 municipis de la comarca podran accedir als serveis que presta la Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena de Mataró


El president del Consell Comarcal del Maresme, Josep Jo, i el President de la Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena de Mataró, Manuel Mas, han signat un conveni de col·laboració segons el qual els municipis de la comarca de menys de 20.000 habitants (tots excepte Mataró, El Masnou, Premià de Mar i Pineda de Mar) podran accedir als programes i serveis que presta la Fundació. A canvi, el Consell Comarcal, com  a titular de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials (ABSS) a la qual pertanyen els municipis del Maresme de menys de 20.000 habitants, abonarà 8.414 € a la Fundació. A la firma del conveni també hi han assistit el Conseller Comarcal de Benestar Social, Fede Moraleda, i la Directora General de la Fundació, Paquitona Floriach.


La Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena és va crear l’any 1647 i va ser declarada de beneficiència particular l’any 1878. Entre d’altres, la seva finalitat és contribuir a la promoció i protecció de la salut a través de campanyes educatives, programes de prevenció i estudis de recerca en el camp de les ciències de la salut. Actualment està oferint els programes següents:
  • PROGRAMA ACTIVA´T: Borsa de voluntariat, amb l´objectiu de cobrir les demandes de voluntaris. S´ofereixen els serveis de recerca de voluntaris, d´informació i assessorament i derivació a les entitats, així com el seguiment de voluntaris.
  • PROGRAMA DE SUPORT ASSOCIATIU: Suport i assessorament a entitats socio-sanitàries i als seus associats. S´ofereixen els serveis de suport individual a cada associació, suport col·lectiu, suport psicològic individual a associats i/o familiars i grups d´ajuda mútua (GAM).
  • PROGRAMA PUNT DE TROBADA: És un grup d´ajuda mútua per possibilitar la recuperació de persones que estan passant per un procés de dol, provocat per la pèrdua d´un familiar.
  • PROGRMA ÀMBIT PREVENCIÓ MARESME: Oferir suport emocional a persones afectades i/o sensibilitzades per la SIDA.
  • BORSA DE PROFESSIONALS SOCIO-SANITARIS:S´ofereix a totes aquelles famílies que necessiten connectar amb professionals perquè realitzin tasques d´ajuda personal en el domicili a algun dels seus familiars.
  • EQUIP D’ATENCIÓ A LES PERSONES VÍCTIMES DE MALTRACTAMENTS: Servei d´assessorament i orientació social, psicològica i jurídica a les persones víctimes de violència de gènere i domèstica. També s´ofereixen grups d´ajuda mútua.