4 entitats socials constitueixen l’Associació Maresme Continuum salut mental i servei a les persones

 

El president del Consell Comarcal, Miquel Àngel Martínez i Camarasa, ha assistit a la presentació de l’Associació Maresme Continuum salut mental i serveis a les persones que neix amb l’objectiu d’establir una línia d’actuació única i comú en l’atenció a la salut mental tot optimitzant els recursos existents. Aquesta associació s’ha presentat com una aliança estratègica de 4 entitats maresmenques: Comunitat Terapèutica del Maresme, Centre de Formació i Prevenció, Fundació Molí d’en Puigvert i CET-La Kloska. 

 
Segons s’ha explicat, la unitat funcional dels recursos d’aquestes quatre entitats possibilitarà la racionalització i consolidació de l’oferta assistencial, el desenvolupament d’actuacions conjuntes i obrir pas a noves iniciatives d’inserció social i laboral.

La Comunitat Terapèutica del Maresme serveis de salut mental SCCL (CTM), és una cooperativa de treball associat per donar serveis en salut mental en el territori del Maresme. Alguns del seus serveis estan concertats amb el Servei Català de Salut, del Departament de Salut de la Generalitat. Altres   depenen del Departament de Benestar i Família, uns altres del Departament de Treball. També es reben subvencions de la Diputació de Barcelona i del Fons Social Europeu en altres àmbits. 

La Fundació Molí d’en Puigvert  és una entitat privada, d’iniciativa social i sense ànim de lucre, orientada a la inserció laboral i social de persones amb transtorns de salut mental. El seu objectiu és contribuir a que la persona amb malaltia mental millori les seves competències professionals i pugui incorporar-se al món del treball de forma normalitzada, així com contribuir al canvi en la percepció que la societat té de les persones afectades per una malaltia mental. 

El Centre de Formació i Prevenció ofereix diferents serveis: la prevenció i el tractament dels problemes d’inadaptació psicosocial i la rehabilitació comunitària de la salut mental de les persones; l’estudi, la investigació i la difusió de la seva problemàtica així com desvetllar la consciència pública i el suport oficial privat; l’atenció a la infància en situació de desemparament, infància i adolescència amb risc psicosocial i la realització de programes de prevenció.

La Klosca-Cet porta a terme una activitat contextualitzada en el sector de la producció agroalimentària ecològica on desenvolupen una política estratègica respectuosa amb el medi des del compromís social que comporta vetllar pels interessos d’aquelles persones més desfavorides, preferentment les que pateixen algun tipus de transtorn relacionat amb la salut mental. 

L’Associació Maresme Continuum recull la filosofia de treball de les quatre entitats i resumeix en aquest decàleg els seus objectius:

  • Millorar la coordinació i complementarietat de tots els recursos d’atenció a la salut mental del Maresme
  • Estratègies terapèutiques i objectius comuns
  • Formació i capacitació dels equips assistencials comuns
  • Treball conjunt amb famílies
  • Traçabilitat dels pacients en el recorregut assistencial
  • Iniciatives conjuntes de tasques preventives i de promoció de la salut mental
  • Afavorir la transversalitat de l’atenció amb recursos sanitaris i socials, de treball i educatius, etc.
  • Articulació de les necessitats amb l’oferta d’oportunitats de formació i ocupació
  • Sinergies empresarials per desenvolupar línies de negoci i llocs de treball per a malalts mentals.
  • Establir una Plataforma en el Maresme comptant amb totes les Entitats i institucions implicades en el tema de la salut mental.