40 professionals de 3 àrees han participat del curs: perspectiva de gènere en projectes i programes

 

La formació Perspectiva de Gènere en Projectes i Programes ha arribat al final avui dia 20 de desmebre. És una acció que va tenir lloc entre el novembre i el desembre. Va estar dirigida a 3 àrees dels ajuntaments de la comarca i del Consell Comarcal del Maresme: Promoció Econòmica, Serveis a les Persones i Joventut.

Cada àrea va beneficiar d’un total de 10 hores de formació estructurades en tres sessions i eixos:
– La primera sessió va estar dedicada a la introducció de conceptes generals que engloben la igualtat i el gènere i el coneixement del context social de desigualtat entre dones i homes en les nostres societats.
– La segona sessió va estar dedicada a conèixer com afecten i com es manifesten les desigualtats de gènere en l´àmbit de la joventut.
– La tercera sessió va estar dedicada a la incorporació de la perspectiva de gènere en l’elaboració de projectes destinats als col·lectius amb els quals s’està treballant des de cada àrea.

Hi van participanr un total de 40 professionals de diversos municipis de la comarca. 17 de Joventut, 12 de Serveis a les Persones i 11 de Promoció Econòmica.
L’acció s’emmarca en  l’eix I del pla comarcal d’igualtat “AVANÇAR EN LA VISIBILITZACIÓ SOCIAL DEL COMPROMÍS POLÍTIC AMB LA IGUALTAT DE GÈNERE MITJANÇANT L´ACTUACIÓ TRANSVERSAL”, Concretament la línia 1.2.”Recursos per al foment de les polítiques d´igualtat i consolidació del compromís per la Igualtat”.
En aquest sentit, el consell comarcal ha realitzat un seguit d’accions encaminades a la Formació i capacitació teòrica i pràctica en igualtat per a tècnics i tècniques de la comarca i del Consell.
Entre aquestes accions:
– Suport tècnic als ajuntaments
– Formació en les comissions transversals d’igualtat
– la formació en la perspectiva de gènere en projecte i programes.
Aquesta última ha tingut com a objectius principals:
•Adquirir capacitats per incorporar la perspectiva de gènere en projectes i programes adreçats a la ciutadania.
•Aprendre eines per poder formular projectes estratègics amb perspectiva de gènere, des de la diagnosi fins a l´avaluació dels mateixos.