Tots els sectors econòmics del Maresme, exceptuant la indústria, registren un increment de la sinistralitat laboral

 

Nou trimestre amb dades negatives sobre els registres de sinistralitat laboral al Maresme. Els accidents a la feina han crescut durant el tercer trimestre de l’any, tant en comparació amb el trimestre anterior com en relació al mateix període de 2017. Entre els mesos de juliol, agost i setembre es van comunicar 955 sinistres. Per sort, el 99,37% van ser pronosticats de lleus i no es va registrar cap víctima mortal.

Les dades recollides per l’Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal del Maresme mostren que la sinistralitat laboral a la comarca està fortament masculinitzada i és, justament en el col·lectiu d’homes on s’ha centrat l’increment d’accidents respecte al segon trimestre de l’any. Les dades indiquen que el 67,33% del total de sinistres a la feina afecten treballadors homes.

Dels 955 accidents laborals comunicats durant els mesos de juliol, agost i setembre, el sector serveis és el que va concentrar el volum més important (el 66%), seguit de la construcció (16%), la indústria (14%)  i el sector primari (2%). En la comparativa intertrimestral, la sinistralitat augmenta en tots els sectors econòmics excepte a la indústria que registra un descens del 22%.

Les dades, traspassades a Índex d’incidència ( nombre d’accidents laborals en relació a cada 100.000 afiliats a la Seguretat Social) també mostren un increment al Maresme, un augment que encara s’accentús més tenint en compte que les xifres han baixat a nivell provincial i de Catalunya. De fet, el Maresme presenta un Índex d’incidència per sobre del català i del provincial. Mentre la comarca comptabilitza 935,07 accidents laborals per cada 100.000 afiliats a la Seguretat Social, la xifra es redueix als 855,39 en el conjunt de Catalunya i al 772,62 en l’àmbit provincial.

Podeu ampliar aquesta informació consultant l’informe elaborat per l’Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal del Maresme: