Curs de Recepcionista i Telefonista per a persones amb diversitat funcional

Nom de l’entitat Centre de Formació i Prevenció Sector/especialitat professional Administració Municipi on es realitza el curs/acció Mataró Adreça C/ Sant Antoni, 86. 1a planta, porta 7. 08301, Mataró Data d’inici 08-01-2019 Data de finalització 30-06-2019 Horari (dies de la setmana i hores/dia) A determinar Total d’hores 540 hores Requisits d’accés

Tenir una edat mínima de 16 anys.
Disposar del certificat de discapacitat.
Tenir les aptituds físiques i psicològiques per a
poder desenvolupar els mòduls.
No es requereix titulació acadèmica prèvia.
No es requereix experiència laboral prèvia

Certificat que assoleix l’assistent un cop finalitzada l’acció certificat d'assoliment Termini d’inscripció Immediat Com s’ha de fer la inscripció? Presencialment a les oficines Documentació a lliurar A determinar pel centre Més documentació