53 maresmencs i maresmenques completen la formació del Programa Joves per l’Ocupació

 

53 dels 60 joves que van iniciar, el mes d’abril, el programa Joves per l’Ocupació han completat la part de formació teòrica i aquesta setmana iniciaran les pràctiques en diferents empreses del Maresme. El president del Consell Comarcal, administració que gestiona aquest programa d’inserció laboral, els ha visitat i els ha encoratjat a aprofitar la nova etapa en què “entrareu en contacte directe amb emrpeses i centres de treball i tant important és demostrar que teniu una base teòrica com l’actitud personal de millora contínua”.

El programa Joves per l’Ocupació és un programa que gestiona el Consell Comarcal amb finançament del Servei d’Ocupació de Catalunya a partir de fons provinents dels Pressupostos Generals de l’Estat i del Fons Social Europeu. L’objectiu és millorar l’ocupabilitat de les persones joves a partir d’una qualificació i unes competències professionals. Per aconseguir-ho, el programa combina accions d’orientació, tutorització, seguiment individualitzat, formació i adquisició d’experiència professional a les empreses amb la possibilitat d’un contracte de treball d’un mínim de 6 mesos.

Els resultats al Maresme són força satisfactoris. L’anterior edició es va tancar amb un inserció laboral del 72,23% i, en aquesta, tot i no haver finalitzat, ja hi ha tres joves que han aconseguit un contracte.

En aquesta cinquena edició, s’han format joves en dos sectors econòmics: el sanitari i el del comerç. Els participants s’estan especialitzant en 3 activitats: zelador/a sanitari/ària, auxiliar de magatzem i comerç i auxiliar de comerç polivalent. Els dos darrers grups han fet la formació a l’Escola de Teixits de Punt de Canet de Mar i el primer grup a Aula Activa de Mataró.

Després de completar les 300 hores de formació teòrica, dijous iniciaran el període de pràctiques (60 hores) a diferents empreses maresmenques.