21/06 TRÀMIT D’INSCRIPCIÓ prèvia dels nous ajuts per persones autònomes! Finalitat: reduïr endeutament

Tipus: Tràmit d’inscripció prèvia per als ajuts extraordinaris
Tràmit d’inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19.
Adreçat a persones empresàries o professionals, empreses, grups d’empreses de consolidació fiscal, societats civils i entitats en atribució de rendes (comunitats de béns, herències jacents i altres entitats sense personalitat jurídica) dels sectors d’activitat que s’especifiquen aquí
Descripció: Tràmit previ per a poder optar a un ajut extraordinari i directe. L’import encara no s’ha especificat.

Les persones que s’hagin inscrit seran considerades sol·licitants de l’ajut sense que hagin de fer cap altra tipus d’actuació i podran resultar-ne beneficiaris si compleixen els requisits que s’estableixen a les convocatòries. El fet de presentar-la abans no atorga preferència.

L’ajut té per finalitat el suport a la solvència i la reducció de l’endeutament del sector privat; es destinarà a satisfer el deute i els pagaments a proveïdors i altres creditors, financers o no
financers, així com els costos fixos incorreguts pendents de pagament, sempre que aquests hagin meritat entre l’1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021 i procedeixen de contractes anteriors al 13 de març de 2021, satisfent en primer lloc els pagaments a proveïdors, per Ordre d’antiguitat i, si escau, es reduirà el nominal del deute bancari, prioritzant el deute amb aval públic.

Com es dirigeixen a diversos tipus de beneficiaris, mireu aquí les condicions (pàg.3, article 4)


Els beneficiaris hauran de mantenir l’activitat fins el 30/06/22.
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: 21 de juny 2021 (a les 09.00H) fins 30 de juny 2021 (a les 15.00H)
Accès al tràmit: Cliqueu aquí
MÉS INFORMACIÓ:Resolució: ORDRE ECO/127/2021
Enllaç: –

El Maresme registra el primer descens interanual de l’atur en 15 mesos

Les dades d’atur al Maresme tornen a ser positives. Durant el mes de maig es va reduir un 2,88% el nombre de persones inscrites a les oficines d’ocupació com a demandants de feina. A més, tal i com recull el Report d’Atur elaborat per l’Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal del Maresme, per primera vegada en quinze mesos es registra un descens interanual de la desocupació. En concret, al Maresme hi ha un 1,43% menys de persones aturades que el mes de maig de 2020.

Tot i aquesta bona tendència, encara hi ha 29.420 persones aturades a la comarca i es calcula que 41.128 estan afectades per un Expedients de Regulació Temporal de l’Ocupació (ERTO).

Les dades del mes de maig situen la taxa d’atur maresmenca en el 13,77%, mantenint-se superior a la provincial (13,09%) i a la catalana (13,02%).

Tots els sectors econòmics han registrat un descens de l’atur respecte al mes anterior i en termes interanuals només ha incrementat la xifra de persones sense feina al sector primari. També hi ha un important creixement de sol·licitants d’ocupació en el col·lectiu SOA (sense ocupació anterior). En concret, un 27,67% més que el mes de maig de 2020.

Tot i que el balanç comarcal és positiu, no se segueix la mateixa tendència en tots els municipis. En comparació amb el mes anterior, Dosrius i Premià de Dalt registren un lleuger increment de persones desocupades i Òrrius no experiementa cap variació.

Tampoc no es reflecteix la tendència de disminució interanual en 10 municipis. Són: Arenys de Mar, Cabrils, Dosrius, El Masnou, Premià de Dalt, Sant Andreu de Llavaneres, Sant Iscle de Vallalta, Sant Pol de Mar, Sant Vicenç de Montalt i Tiana.

Podeu ampliar aquesta informació consultant el Report d’Atur del mes de maig en la següent infografia interactiva:

Curs: Facebook i WhatsApp per a negocis

Places limitades a 15 persones. Es crearà una llista d’espera per possibles baixes

Les xarxes socials són, avui dia, un aliat imprescindible per a les empreses. S’han convertit en un canal de promoció relativament fàcil i eficaç per donar a conèixer productes i serveis. Però per assolir l’èxit cal conèixer el funcionament espcífic de cada xarxa.

Dediquem aquest taller a explicar el funcionament de Facebook i WhatsApp i les eines de màrqueting online que ofereixen per segmentar audiències i aconseguir una comunicació més efectiva amb el nostre target.

DATES: 7, 9 i 15 de juny
HORARI: 15.00 h a 19.30 h.
MODALITAT: ONLINE
PREU: Gratuït

Inscripcions tancades. Curs Ple!

Curs: Coneix els requisits legals i fiscals de la venda on-line

Places limitades a 15 persones. Es crearà una llista d’espera per possibles baixes

Ja sigui com a complement de la venda en botiga o com a canal de comercialització exclusiu, cada vegada hi ha més empreses que se sumen al comerç online. Una modalitat de venda que s’ha vist fortament reforçada per la situació de pandèmia sanitària que estem vivint.

Abans de començar un negoci per internet cal, però, conèixer els requeriments legals i fiscals que comporta aquesta modalitat.

En aquest taller ho explicarem i aclarirem tots els dubtes que puguin sorgir, principalment en matèria de les obligacions tributàries a les que està sotmesa la venda i/o la prestació de serveis online.

DATES: 1 i 3 de juny
HORARI: 15.00 h a 18.00 h.
MODALITAT: ONLINE
PREU: Gratuït

INSCRIPCIONS:

CURS PLE!!!!

Col·loqui: La salut de les dones des d’una perspectiva feminista

El 28 de maig se celebra el Dia Internacional d’Acció per a la Salud de les Dones i, coincidint amb aquesta commemoració instaurada l’any 1987, el Consell Comarcal del Maresme i l’Assemblea Feminista de Vilassar de Mar ofereixen un col·loqui a l’entorn de la salud de les dones des d’una perspectiva feminista.

Un tema, el de la salud, que ha donat un important gir arrel de l’esclat de la pandèmia.

El col·loqui es podrà seguir, el 28 de maig a les 19h, a través de Google Meet.

PROGRAMA:

 • Benvinguda i presentació a càrrec de Meritxell Romero, consellera delegada d’Equitat i Acció Social del Consell Comarcal del Maresme
 • La salut de les dones, una petita introducció, a càrrec de Zenaida Serrano
 • La violència masclista i la salut de les dones, a càrrec de la treballadora social Meritxell Ortiz i la infermera Núria Fortea del CAP de Vilassar de Mar.
 • Perspectives de dones metgesses, a càrrec de Lola Casado
 • Dona i salut mental, a càrrec de Mireia Pallés

       

INSCRIPCIONS:

AVÍS LEGAL

Abans d'enviar aquest formulari, llegiu la nostra POLITICA DE PRIVACITAT

SECTOR CULTURA: Subvencions per a la compensació de pèrdues per cancel·lació d’espectacles per motius mèdics relacionats amb la COVID-19

Tipus: Ajut extraordinari
Convocatòria: Concessió de subvencions per compensar les pèrdues per cancel·lació d’espectacles d’arts escèniques i concerts per motius mèdics relacionats amb la COVID-19 per
a l’any 2021
Adreçat a les persones físiques empresàries, les societats civils i mercantils i les entitats privades sense ànim de lucre que havien estat contractades o tenien un compromís per realitzar espectacles o concerts o bé per realitzar treballs tècnics per a aquests espectacles o concerts, de forma remunerada.
Descripció: L’objecte és compensar la disminució d’ingressos dels espectacles d’arts escèniques (teatre, dansa i circ) així com els concerts cancel·lats perquè algun dels artistes o treballadors tècnics (entre d’altres, treballs d’il·luminació, de so, de regidoria o d’assistents d’escenaris) que hi intervenen ha contret la COVID-19 o perquè s’han vist obligats al confinament domiciliari per ser contactes directes d’una persona positiva del virus causant de la COVID-19.

Les quanties de la subvenció es fixen segons el pacte de remuneració entre les dues parts:
1. El 40% de l’import del caixet de cada espectacle o concert.
2. Si es fixa per un percentatge de taquilla, la subvenció serà del 40% de l’import resultant d’aplicar als ingressos per taquilla previstos pel sol·licitant, el percentatge acordat amb l’entitat contractant.
L’import dels ingressos per taquilla que serveix de base per al càlcul no pot ser superior al 66% de l’aforament multiplicat per un preu mitjà de 15 euros per entrada, o de 4 euros per entrada en el cas d’espectacles o concerts en horari escolar.

En ambdós casos l’import mínim de la subvenció és de 500 euros per funció, representació, acte o concert. L’import màxim de la subvenció és de 8.000 euros per cadascuna.

En cas dels treballadors tècnics, la subvenció es fixa en el 40% dels honoraris pactats.

A tenir en compte: Tot i que s’ajorni o es reprogrami l’espectacle o concert cancel·lat, es considera que hi hagut una pèrdua d’ingressos subvencionable.

El període subvencionable és de l’01 de gener al 31 de desembre 2021.

El procediment de concessió de les subvencions es tramita d’acord amb el règim de concurrència no competitiva.
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: 11 de maig al 29 d’octubre 2021
Accès al tràmit: Cliqueu aquí
MÉS INFORMACIÓ:Convocatòria (en base a la Resolució CLT/1255/2021)
Enllaç: Canal Empresa

SECTOR CULTURA: Subvencions per a la compensació de pèrdues dels dramaturgs per la reducció forçada dels aforaments en espais escènics

Tipus: Ajut extraordinari
Convocatòria: Concessió de subvencions per compensar les pèrdues dels
dramaturgs per la reducció forçada dels aforaments en espais escènics amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, per a l’any 2021
Adreçat a persones físiques que són autores d’una obra teatral en llengua catalana o occitana que ha estat programada i repreentada amb públic de pagament en algun espai escènic, públic o privat, de Catalunya.

S’entèn per espai escènic els teatres, auditoris, sales d’actes, casals, centres cívics, carpes de circ o similars, i espais a l’aire lliure especialment habilitats per a la realització d’espectacles públics i que s’utilitzin per a la realització d’un espectacle de pagament.
Descripció: L’objecte és compensar la disminució d’ingressos dels dramaturgs, sempre i quan la restricció hagi comportat una reducció de l’aforament inferior al 70%.

La quantia de la subvenció es calcula de la següent manera:
a) Es calcula el nombre d’entrades que representa, per a cada espai escènic, el 16% del seu aforament oficial.
b) Es calcula la pèrdua de taquillatge teòric subvencionable multiplicant el nombre d’entrades esmentat a l’apartat a) pel preu de les entrades que estableix l’apartat c) i pel nombre de representacions que se’n facin.
c)l’aforament de l’espai escènic, independentment del preu real de les entrades venudes:
Menys de 400 localitats: 15 euros
Entre 400 i 1.000 localitats: 20 euros
Més de 1.000 localitats: 25 euros
d) Un cop establert l’import de la pèrdua de taquillatge teòric subvencionable, per determinar l’import de la subvenció, s’aplica el percentatge que correspon al dramaturg, segons les condicions per remunerar els drets d’autor que té pactades amb l’espai escènic.

La quantia màxima de la subvenció per cada representació és del 10% de la pèrdua de taquillatge teòric.
S’accepta, com a màxim, sol·licitar subvenció per a dues representacions dins del mateix dia.
S’ha de presentar una sol·licitud per cada espectacle de pagament, independentment del nombre de representacions o actuacions que han patit la reducció de l’aforament.

El període subvencionable és del 15 d’octubre 2020 al 31 de desembre 2021.
Es recomana llegir les bases reguladores el punt 4.1 i 4.2 d’aquest ajut per a fer un càlcul exacte.
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: 07 de maig al 29 d’octubre 2021
Accès al tràmit: Cliqueu aquí
MÉS INFORMACIÓ:Convocatòria (en base a la Resolució CLT/1296/2021)
Enllaç: Canal Empresa

Curs: Com tramitar els teus impostos de forma telemàtica

La pandèmia ha accelerat la implementació de l’administració electrònica facilitant la tramitació online de la majoria dels procediments administratius. Tot i els avantatges d’aquest nou sistema, surten molts dubtes a l’hora de fer les gestions, sobretot les relacionades amb els impostos.

L’objectiu del taller és que les persones autònomes professionals i les microempreses adquireixin, a través de casos pràctics, una metodologia de registre, càlcul i presentació dels seus models tributaris per internet.

DATES: 18, 20 i 25 de maig
HORARI: 15.00h a 17.300h els dies 18 i 20 de maig i de 15.00h a 18.00h el 25 de maig
MODALITAT: ONLINE
PREU: Gratuït

CURS PLE. INSCRIPCIONS TANCADES!

Curs: Aprèn a utilitzar Instagram i Twitter professionalment

Places limitades a 15 persones. Es crearà una llista d’espera per possibles baixes

Les xarxes socials, i en especial twitter i instagram, s’han convertit en un important canal de promoció per a les empreses. Cada xarxa, però, té la seva pròpia dinàmica de funcionament i requereix d’uns coneixements específics per aconseguir el màxim impacte.

En aquest taller aprendreu a:

 • Crear i optimitzar un perfil d’empresa d’Instagram i de Twitter.
 • Conèixer els diferents tipus de formats que podem publicar a les dues xarxes socials amb l’objectiu de fer créixer la comunitat.
 • Conèixer quins tipus de contingut podem publicar a les dues xarxes socials per arribar amb èxit al nostre públic objectiu.
 • Conèixer el funcionament dels concursos i campanyes publicitàries.

DATES: 10, 12 i 17 de maig
HORARI: 15.00 h a 19.30 h.
MODALITAT: ONLINE
PREU: Gratuït

CURS PLE!

Oficina Tècnica Laboral del Maresme per a les persones usuàries

account_circle

A qui va dirigit

Qualsevol persona amb un trastorn de salut mental, que estigui en situació d’atur o de millora d’ocupació i disposada a:

 • Plantejar-se, per voluntat pròpia i amb motivació, la inserció laboral
 • Treballar en l’autonomia personal per poder dur a terme una activitat laboral
 • Acceptar la coordinació entre el personal de l’OTL i l’equip del seu centre sanitari de referència

account_balance

Missió

Fomentar l’autonomia emocional, social i laboral de les persones amb trastorn de salut mental per facilitar-ne la inserció laboral i mantenir el lloc de treball


assignment_turned_in

Què t’oferim?


rate_review

Com ho farem?

ACOLLIDA

 • Primer contacte amb l’usuari
 • Tracte confidencial

PREPARACIÓ

 • Amb dinàmiques d’autoconeixement individual i de grup
 • Fomentant i creant un espai de relació, reflexió i implicació social
 • Orientació i definició dels propis projectes professionals

INSERCIÓ

 • Seguiment del procés d’inserció


people

Equip professional

 • Psicòloga
 • Tècnic/a en inserció laboral
 • Prospector/a
info

On informar-te

 • Serveis locals d’ocupació
 • Serveis d’inserció laboral específics
 • Servei de salut mental
 • Serveis d’atenció sociosanitària
 • Iniciativa pròpia

add_location

On ens trobaràs?

 • Premià de Mar
 • Antiga Fàbrica del Gas. C/Joan XXIII, 2-8.
 • Tel. 937.529.196
 • Pineda de Mar
 • Centre Innova. C/Torres Quevedo, 16
 • Tel. 937.671.560

perm_contact_calendar

Contacta amb nosaltres

Raül Muñoz i Anna Jordà
Tel. 606.362.844 / 937.411.616 ext.116
otl@ctm-salutmental.com
www.salutmental.cat


Aquest projecte està impulsat pel Consell Comarcal del Maresme i per la Diputació de Barcelona amb la cessió d’espais per part de l’Ajuntament de Premià de Mar i Pineda de Mar