FORMACIÓ A MIDA subvencionada | CONFORCAT

Tipus: Subvenció de programes de formació no formal
Convocatòria: Programes de formació no formal de qualificació i requalificació de la població activa, vinculades a qualificacions professionals incloses en el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals, en sectors estratègics, en el marc del Component 20 “Pla estratègic d’impuls de la Formació Professional”, del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (MRR) – Finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.
Adreçat a empreses, a títol individual (persones físiques, S.L. i altres formes jurídiques admeses en dret).

També a agrupacions, consorcis, organismes i entitats sectorials que presentin programes de formació i que representin o agrupin empreses i/o persones treballadores, que permetin l’actualització de les competències professionals o l’adquisició de noves en el marc sectorial i empresarial de què tracti.

NO poden ser entitats o centres de formació en el sentit de la Llei 30/2015. No obstant, les entitats de formació poden ser subcontractades en els termes previstos en aquest apartat.
Descripció:

Les accions subvencionables són els programes de formació no formal, per a la millora de la competitivitat. Aquesta subvenció permet:

– Dissenyar la formació subvencionable a mida de l’empresa; les accions formatives han de ser d’entre 30 i 60 hores, podent dissenyar itineraris formatius que superin les 60 hores; per exemple, una mateixa persona pot fer 2 mòduls de 60 hores, en un total de 120 hores. 

– Formar a les persones treballadores de l’empresa i/o persones en situació d’atur per incorporar-les a la teva empresa; en cas de ser una entitat representativa d’un sector, pots formar a qualsevol persona treballadora del sector o a persones desocupades per tal que s’incorporin a empreses del sector. 

– La formació pot ser presencial, mitjançant aula virtual en streaming, online o teleformació (amb plataforma) o mixta. 

– Finançament per mòduls: 549€ per persona formada per 60 hores i 245€ per 30 hores. En ser justificació per mòduls no cal presentar documentació per justificar les despeses.

– És possible la subcontractació del 100%, inclosa la gestió. Permet contractar alguna entitat de formació especialitzada. 

– Es realitza una bestreta del 100% del pagament del finançament atorgat en el moment de la resolució, és a dir, es disposa del finançament abans d’iniciar la formació. 

Les accions formatives proposades s’han de vincular a alguna de les Unitats de Competència del Sistema de Qualificacions Professionals relacionades amb les famílies professionals que apareixen a la convocatòria a l’Article 2.

L’atorgament mínim per sol·licitud és de 5.000,00 euros.

El període d’execució que preveu la Resolució és iniciar l’actuació subvencionable abans del 30 de setembre 2023 i ha de finalitzar com a màxim el 30 de juny 2024.

La justificació s’ha de presentar al Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya en el termini màxim de dos mesos des de l’acabament de l’última acció formativa, amb la certificació de l’activitat formativa realitzada.

Per a obtenir tota la informació sobre l’ajut i tramitar-la correctament, envieu correu electrònic a conforcat@conforcat.cat o bé llegir les Bases Reguladores i Convocatòria.
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: Del 15 de març al 18 d’abril (a les 17:00H) de 2023
Accès al tràmit: Clica aquí (encara no disponible)
MÉS INFORMACIÓ:Resolució: RESOLUCIÓ (en base a l’ORDRE EMT/166/2022)
Enllaç: Conforcat A MIDA o enllaç al Webbinar febrer 2023

Jornada: Estratègies d’autoocupació en dones

L’autocoupació ha esdevingut una estratègia d’inserció laboral femenina. Hi intervenen diverses motivacions. Unes aposten per l’autoocupació com a camí per aconseguir els seus objectius de projecció professional; d’altres d’hi veuen abocades per l’entorn.

El Consell Comarcal del Maresme, amb la col·laboració de diferents entitats, ha organitzat la Jornada: Estratègies d’autocupació en dones per visibilitzar aquesta realitat, crear un espai d’inspiració i sororitat entre les participants, donar a conèixer diferents estratègies d’autoocupació femenina, presentar models alternatius d’ocupació en dones i oferir recursos mostrant realitats i experiències d’autoocupació femenina.

la jornada es farà el dijous 30 de març a les 17h a la Sala d’actes de Can Palauet (C/ d’en Palau 32 de Mataró)

Per assistir-hi, cal inscripció prèvia mitjançant aquest formulari


L’emprenedoria o la creació de cooperatives de dones són algunes de les estratègies que pretenem visibilitzar i analitzar a través d’aquesta jornada.

Programa:

 • Benvinguda i Conferència inaugural
 • Recursos a la comarca al servei de l’autoocupació
  • Associació Dones pel futur
  • Associació Dóna’t un impúls
  • Ateneu cooperatiu del Maresme
  • Federació d’Associacions i Gremis Empresarials del Maresme, FAGEM
 • Presentació d’experiències i espai d’intercanvi

A la sala s’instal·larà l’exposició “Frente al espejo” realitzada per Dones emprenedores d’origent migrant

Descens de l’atur femení al Maresme durant el mes de febrer

El mes de febrer ha tancat amb 21.851 persones aturades al Maresme. Són 109 menys que el mes anterior i 1.504 menys que fa un any. Curiosament, ha estat el descens de la desocupació entre les dones -en la comparativa intermensual- el que ha fet que les xifres generals siguin positives tota vegada que l’atur entre els homes ha registrat un lleuger increment. Ha passat dels 9.299 aturats registrats al gener als 9.312 del mes de febrer.

Tot i això, l’atur maresmenc continua caracteritzant-se per una elevada feminització. En concret, el 57,38% de les persones inscrites com a aturades són dones. També destaca la concentració de la desocupació en les persones d’entre 55 i 64 anys (el 36,9%), i la molt llarga durada (el 31,4% de les persones sense feina porten més de 24 mesos inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades).

La fotografia de l’atur maresmenc també reflecteix que el sector Serveis concentra un 81,57% de la desocupació i un 25,31% de les persones aturades demanda ocupacions elementals.

El comportament dels 30 municipis maresmencs continua sent molt desicual. En relació al mes de gener, l’atur registrat ha baixat en 17 municipis, ha incrementat en 12 i en un (Sant Pol de Mar) s’ha mantingut igual. Interanualment, ha disminuït en 22 municipis, en 6 ha incrementat i en dos s’ha mantingut.

La taxa d’atur maresmenca és del 10,18% i en el terreny municipal es mou en una forquilla de valors del 5,18% (Alella) i 14,99% (Pineda de Mar).

Podeu ampliar aquesta informació consultant el Report d’Atur del mes de febrer:

Dues últimes places per a l’edició del programa Consolida’t 2023

El Consell Comarcal torna a oferir a les empreses maresmenques el programa Consolida’t que impulsa la Fundació Universitària Martí L’Humà amb l’objectiu d’ajudar les persones treballadores autònomes a enfortir el seu negoci.

Aquest és un programa 100% subvencionat mitjançant el qual les persones participants compten amb un assessorament personalitzat i formació en aspectes fiscals, gestió econòmica, gestió comercial, màrqueting digital i comunicació…

Si vols aprofitar l’oportunitat de participar-hi aquest any, no t’ho pensis dues vegads i inscriu-te omplint el següent formulari!

La participació en el programa es regirà per ordre d’entrada d’inscripció, tenint en compte que queden dues places disponibles.

DADES DE FORMACIÓ

DADES DE L'EMPRESA

En el cas de ser una persona autònoma. nom i cognoms

Com us heu assabentat d'aquest programa?

Clàusula de tractament de les dades personals i d’ús d’imatge

En compliment del què disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals (Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD) i el dret a la pròpia imatge (Llei Orgànica 1/1982 de 5 de maig) els informem que el Consell Comarcal del Maresme, per a portar a terme aquesta formació haurà d’efectuar fotografies o captures de pantalla durant la connexió online on poden ser identificables amb la finalitat de poder justificar la realització d’aquesta activitat formativa a fi i efecte d’obtenir subvencions por part d’organismes públics. Així mateix, es tractaran les seves dades personals (nom, cognoms, adreça de correu electrònic, telèfon) per a oferir el servei de formació amb finalitzats organitzatives i administratives. Aquestes dades es conservaran mentre duri la finalitat per a la què s’han obtingut i sempre que no exerceixi el dret que els empara. No es comunicaran a tercers, exceptuant por obligació legal o a fi i efecte de justificar i obtenir subvencions per a la realització de l’activitat formativa, ni tampoc es realitzarà cap transferència internacional de dades sense el seu consentiment previ. Una cop les dades personals incloses les imatges ja no siguin necessàries, aquestes es guardaran degudament bloquejades amb les mesures de seguretat pertinents. Així mateix, els informem que tenen dret a sol·licitar l’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les dades, la limitació i oposició al seu tractament dirigint-se al Consell Comarcal del Maresme amb seu a Mataró, Plaça de Miquel Biada, núm. 1, correu electrònic maresme@ccmaresme.cat juntament amb una fotocòpia del seu DNI o document anàleg en dret, indicant el tipus de dret que volen exercir. Tenen dret a retirar el consentiment cedit en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament efectuat prèviament. També tenen dret a presentar una reclamació, si consideren que el tractament de dades personals no s’ajusta a la normativa vigent, davant l’Autoritat de control (www.agpd.es). Amb la signatura del present document, el sota signant es considera informat i atorga el seu consentiment per a el tractament mencionat. Nom i cognoms participant: DNI: Signatura Data

El Consell Comarcal del Maresme contracta 15 persones en el marc del Programa Treball i Formació

Aquesta setmana han signat el contracte laboral 15 persones que durant un any treballaran en diferents departaments i serveis del Consell Comarcal del Maresme. Aquestes contractacions s’emmarquen en el Programa Treball i Formació que impulsa el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) per promoure la inserció laboral dels col·lectius que tenen més dificultats per accedir al mercat de treball.

El Consell Comarcal -que ja fa 10 anys que col·labora amb aquest Programa- ha contractat en aquesta ocasió 9 dones i 6 persones transgènere amb perfil professional administratiu. Totes elles es trobaven en situació d’atur i desenvoluparan les seves tasques laborals a l’Arxiu Comarcal del Maresme, al Consorci de Turisme Costa de Barcelona-Maresme i a diferents serveis del propi Consell Comarcal del Maresme.

Amb el contracte signat, a més de treballar i adquirir experiència professional durant 12 mesos, rebran formació transversal de 60 hores en competències digitals i tindran un acompanyament individualitzat per tal de millorar la seva futura ocupabilitat.

El Programa Treball i Formació -impulsat pel SOC i cofinançat per la Generalitat de Catalunya, el Ministeri de Treball i Economia Social i el propi Consell Comarcal del Maresme- és una política activa de foment de l’ocupació. L’objectiu és que les persones en situació d’atur que tenen més dificultats per accedir al mercat de treball puguin adquirir una experiència laboral en un entorn real de treball i, a la vegada, rebin una formació i una orientació laboral individualitzada que els hi permeti desenvolupar les seves capacitats i millorar la seva futura ocupabilitat.

Les persones que s’han incorporat aquesta setmana al Consell Comarcal del Maresme han estat contractades a partir de la Línia Trans i de la Línia Dona. A la primera convocatòria van optar 27 persones i a la segona 80.

En els propers mesos, gràcies a altres línies d’actuació del Programa Treball i Formació, es faran més contractacions de persones en situació d’atur.


Programa Treball i Formació regulat per l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació, l’ Ordre EMT/68/2022, de 20 d’abril, de modificació de l’Ordre EMT/176/2021, l’Ordre EMT/2/2023, de 5 de gener, de modificació de l’Ordre EMT/176/2021 i la Resolució EMT/2340/2022 de 19 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2022 del programa Treball i Formació per a la Línia Trans*, DLLD i Dones en situació de vulnerabilitat (SOC –TRFO TRANS-DLLD-DONA).

Programa Treball i Formació regulat per l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació, l’ Ordre EMT/68/2022, de 20 d’abril, de modificació de l’Ordre EMT/176/2021, l’Ordre EMT/2/2023, de 5 de gener, de modificació de l’Ordre EMT/176/2021 i la Resolució EMT/2412/2022, de 21 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2022, en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació, de la línia DONA (SOC – TRFO EELL DONA).

El Consell Comarcal del Maresme lidera la salvaguarda de llocs de treball a través de mentoratges empresarials a la província de Barcelona

La Diputació de Barcelona ha fet públiques les dades de 2022 del programa SOS Mentoring, segons les quals el Consell Comarcal del Maresme lidera el rànquing de nombre de relacions de mentoria inciades i del nombre de llocs de treball que s’han pogut salvaguardar gràcies a aquest programa.

SOS mentoring és un programa de voluntariat per ajudar a consolidar i fer créixer els negocis a partir d’una metodologia d’acompanyament personalitzat en què persones empresàries, directives o professionals amb àmplia experiència ajuden voluntàriament les microempreses o persones autònomes que tenen dificultats per tirar endavant el seu negoci.

El Consell Comarcal del Maresme hi col·labora activament des del primer moment en què es va posar en marxa aquest programa (2020) i s’ha situat com a administració més activa.

Segons els resultats del 2022, el Consell Comarcal del Maresme juntament amb l’Ajuntament de Terrassa són les dues entitats locals que més relacions de mentoria han iniciat (17) i també ocupa la primera posició -compartida amb l’Ajuntament de Sabadell- pel que fa a llocs de treball salvaguardats gràcies a aquestes relacions de mentoria (30).

Si mirem les dades globals, en aquests 3 anys de vida del SOS Mentoring, el Consell Comarcal del Maresme lidera en solitari el nombre de relacions de mentoria (56) i de llocs de treball salvaguardats (128). Aquesta xifra representa el 46,7% del total de la província de Barcelona.

El programa d’acompanyament personalitzat i gratuït per a microempreses i persones autònomes SOS Mentgoring el promouen la Fundació Autoocupació i la Diputació de Barcelona.

L’atur maresmenc creix en 302 persones al mes de gener

El Maresme tanca el mes de gener amb 21.960 persones que cerquen feina. Són 302 més que al desembre.

Les dades mostren que el nombre de persones inscrites a les oficines d’ocupació de la comarca com a aturades ha augmentat durant el darrer mes un 1,29%. En canvi, la comparativa interanual de les xifres mostra una reducció de l’atur del 6,23% que es tradueix en 1.458 persones aturades menys.

L’increment de la desocupació registrada el mes de gener s’ha concentrat en el sector Serveis i en la Indústria, però també hi ha hagut un augment notable en el col·lectiu identificat com a SOA (sense ocupació anterior). En canvi, la Construcció i l’Agricultura han registrat un descens de la desocupació.

El comportament municipal no ha sigut homogeni. 19 de les 30 poblacions del Maresme han registrat un increment intermensual de la població desocupada. En canvi, la xifra ha baixat a Arenys de Munt, Cabrera de Mar, Dosrius, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Iscle de Vallalta, Sant Pol de Mar, Teià, Tiana i Tordera i s’ha mantingut igual a Òrrius i Sant Andreu de Llavaneres.

Respecte de l’any anterior, l’atur ha disminuït en 21 municipis i ha augmentat en 9 (Alella, Cabrera de Mar, Cabrils, Caldes d’Estrac, Dosrius, el Masnou, Teià, Tiana i Vilassar de Mar).

La taxa d’atur mitjana ha estat del 10,18% al Maresme i les taxes municipals es mouen en una forquilla de valors d’entre el 4,99% d’Alella i el 14,77% de Pineda de Mar.

Podeu ampliar aquesta informació consultant el Report d’Atur del mes de gener elaborat per l’Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal del Maresme

El Consell Comarcal del Maresme selecciona 6 persones migrades extracomunitàries en situació administrativa irregular

Termini de presentació de sol·licituds: 3 de febrer

El Consell Comarcal del Maresme obre un nou procés de selecció de personal en el marc del Programa Treball i Formació que promou el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya per facilitar la inserció laboral dels col·lectius més vulnerables.

En aquesta ocasió, el Consell Comarcal s’ha adherit a la Línia ACOL 2023 i obre un procés de selecció de personal per a la contractació de 6 persones migrades extracomunitàries en situació administrativa irregular que estiguin en disposició d’obtenir una autorització de residència i treball per arrelament social.

Què s’ofereix?

Les persones seleccionades obtindran un contracte laboral de 12 mesos de durada a temps complet per fer les següents feines:

 • Auxiliar de suport al Centre d’Atenció d’Animals Domèstics de Companyia (CAAD) del Maresme
 • Peó de suport al Centre d’Atenció d’Animals Domèstics de Companyia (CAAD) del Maresme
 • Auxiliar de suport a l’Arxiu comarcal del Maresme
 • Auxiliar de suport al Servei de beques de menjador del Consell Comarcal del Maresme
 • Tècnic de suport en gènere i immigració al Servei d’Igualtat del Consell Comarcal del Maresme
 • Auxiliar de suport al Servei de ciutadania i immigració del Consell Comarcal del Maresme

A banda d’obtenir un contracte laboral, tal i com estableix el Programa Treball i Formació, les persones seleccionades rebran una formació transversal per reforçar les seves competències i un acompanyament específic individualitzat adaptat a les característiques i necessitats pròpies de cadascuna d’elles.

Com accedir-hi?

Les persones interessades han de presentar una sol·licitud al Registre General del Consell Comarcal del Maresme, o a través de la seu electrònica, mitjançant Instància genèrica fent constar que compleixen les condicions i els requisits exigits a la convocatòria.

A la sol·licitud caldrà annexar:

 • Passaport vigent, càdula d’inscripció en vigor o comprovant de sol·licitud de la renovació de la cèdula
 • Certificat d’empadronament històric dels municipis on hagi residit
 • Informe social de l’Àrea de Serveis Socials del municipi on resideixi
 • Autorització per a la consulta de les seves dfades a l’aplicació dels antecedents penals
 • Autorització per a a la consulta de dades padronals
 • Currículum vitae

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el divendres 3 de febrer, inclòs.

Tota la informació de la convocatòria

En aquest enllaç s’especifiquen els requisits que s’han de complir per optar al procés de selecció, així com els criteris de valoració i tota la documentació que han de presentar les persones interessades

El Consell Comarcal del Maresme obre una convocatòria de treball per a persones transgènere

El Consell Comarcal del Maresme, en el marc del programa Treball i Formació, ha obert una convocatòria per a la contractació de 6 persones transgènere que durant un any desenvoluparan feines administratives a l’Arxiu Comarcal del Maresme i als serveis comarcals d’Atenció LGTBI (SAI) i d’Igualtat.

El programa Treball i Formació, impulsat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i cofinançat
per la Generalitat de Catalunya, el Ministeri de Treball i Economia Social i el propi Consell
Comarcal del Maresme, és una mesura de foment de l’Ocupació que permet que les persones
en situació de desocupació – i que pertanyen als col·lectius amb més risc d’exclusió
sociolaboral – adquireixin experiència laboral en un entorn real de treball, posant en pràctica les habilitats necessàries per a la seva inserció laboral efectiva.

En aquesta edició, el Consell Comarcal del Maresme ofereix un contracte de treball a 6 persones transgènere amb perfil administratiu durant un període de 12 mesos, una formació transversal de 60 hores per reforçar les seves competències i un acompanyament específic individualitzat adaptat a les característiques i necessitats pròpies de les persones participants.

Les persones interessades poden fer arribar els seus currículums, fins al 17 de gener, a l’adreça electrònica: hagar.daoud@ccmaresme.cat. També poden contactar telefònicament amb la persona responsable del programa:Hagar Daoud Isidro (Tel. 693.29.57.69)

La data límit de recollida de currículums serà el dimarts 17 de gener.