Acord per reactivar el pla de dinamització comercial d’Arenys de Mar

El departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunta, l’Ajuntament d’Arenys de Mar, la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, l’Agrupament de Botiguers i Comerciants de Catalunya i la Unió de Botiguers i Comerciants d’Arenys de Mar (UBICA) han signat un conveni de col·laboració per tirar endavant el pla de dinamització comercial de la vila. Les parts signants consideren que és molt necessari continuar esforçant-se per dissenyar estratègies que millorin la competitivitat del comerç local.


El primer pas ha estat l’aprovació del programa de dinamització comercial per a l’any 2003, que conté sis grans eixos d’actuació i que té un pressupost global de 64.045 euros. Aquest programa es concreta en els següents apartats, que es recollen el conveni de col·laboració:

-Estructura i gestió, dotat amb 27.045 euros
-Identificació comercial, 9.000 euros
-Accions de servei al consumidor, 10.000 euros
-Accions de suport al comerciant, 5.000 euros
-Campanyes de comunicació publicitat, 4.000 euros
-Accions de promoció i animació comercial, 9.000 euros

El conveni també fixa les aportacions que hauran de fer les diferents administracions per tirar endavant el pla de dinamització comercial. En primer lloc, la Generalitat es compromet al finançament d’un màxim de 12.000 euros. L’Ajuntament, per la seva banda, aportarà fins a 27.045 euros. La Cambra de Comerç desenvoluparà tasques d’orientació, informació i assessorament tècnic. Mitjançant aquesta conveni, l’Agrupament de Botiguers de Catalunya es compromet a posar en marxa el pla, fer-ne seguiment i a oferir al comerciant un pla de serveis. Finalment, la UBICA assumeix el finançament de la resta del projecte, que puja a 25.000 euros.

La signatura del conveni ha anat a càrrec de l’alcalde d’Arenys de Mar, Miquel Rubirola, en representació del consistori arenyenc; del director general de Comerç, Jaume Angerri, per part de la Generalitat; del president de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, Miquel Valls; del president de l’Agrupament de Botiguers i Comerciants de Catalunya, Esteve Canteria, i del president de la Unió de Botiguers i Comerciants d’Arenys de Mar, Agustí Costa.

El regidor de Promoció Econòmica de l’Ajuntament d’Arenys de Mar, Benet Maimí, ha destacat que aquest conveni és una declaració d’intencions i que a partir d’ara s’hauran d’anar desenvolupant els objectius que fixa el document a través d’accions concretes.