ACTIVITATS AUXILIARS DE COMERÇ

Nom de l’entitat Servei d’Ocupació de Mataró Enllaç a l’acció https://www.mataro.cat/ca/ocupacio/persones/formacio/formacio/formacio-professional-per-a-locupacio Sector/especialitat professional COMERÇ i MARQUETING Municipi on es realitza el curs/acció MATARÓ Nom del centre on s’imparteix Servei Ocupació de Mataró (SOM) Adreça C/ de Francisco Herrera, 70 Data d’inici 28-10-2019 Data de finalització 23-01-2020 Horari (dies de la setmana i hores/dia) De Dilluns a divendres 9:30h a 14:30h Total d’hores 244 hores Requisits d’accés Persona a l’atur inscrita al SOC Certificat que assoleix l’assistent un cop finalitzada l’acció Certificat professionalitat PARCIAL Termini d’inscripció 28/10/2019 Com s’ha de fer la inscripció? Trucant 93 758 21 31 o formulari página web: https://www.mataro.cat/ca/ocupacio/persones/formacio/formacio/formacio-professional-per-a-locupacio Documentació a lliurar Fotocòpia DNI, CV, DARDO Més documentació

Executar les activitats de venda dels productes i/o serveis a través dels diferents canals de comercialització establint les relacions amb els clients/es de la manera més satisfactòria, assolint els objectius proposats per l´organització i establint vinclesque propiciïn la fidelització del client/a.

Es realitza formació adicional: Operari/a carretons elevadors (20h- NO FOAP) i Higène alimentària (10 NO FOAP)