CP OPERACIONS AUXILIARS DE MANTENIMENT DE SISTEMES I EQUIPS D´EMBARCACIONS

Nom de l’entitat Ajuntament de Mataró Enllaç a l’acció https://www.mataro.cat/ca/ocupacio/persones/formacio/formacio/formacio-professional-per-a-locupacio Sector/especialitat professional Transport i Manteniment de vehicles Municipi on es realitza el curs/acció MATARÓ Nom del centre on s’imparteix Servei Ocupació de Mataró Adreça C/ Herrera, 70 Data d’inici 19-11-2019 Data de finalització 07-04-2020 Horari (dies de la setmana i hores/dia) De dilluns a divendres de 8.30h a 13.30h Total d’hores 430h Requisits d’accés

Situació atur
Inscrit/a SOC 
Motivació per al sector marítim.

Certificat que assoleix l’assistent un cop finalitzada l’acció Certificat de professionalitat Termini d’inscripció 14/10/2019 Com s’ha de fer la inscripció?

Pàgina web formació: https://www.mataro.cat/ca/ocupacio/persones/formacio/formacio/formacio-professional-per-a-locupacio

o telefònic 937582131 (SOM)

Documentació a lliurar

Fotocòpia DNI
Curriculum
Full d’inscripció al SOC (DARDO)

Més documentació

Realitzar operacions auxiliars de manteniment de la planta propulsora, sistemes mecànics, elèctrics i electrònics, així com d´aparells d´embarcacions esportives i d´esbarjo, incloent aquelles altres aquelles altres d´eslora restringida dedicades a altres serveis o funcions, seguint instruccions rebudes i complint la normativa de prevenció de riscos laborals i mediambientals.

Fulletó informatiu en aquest enllaç