CP GESTIÓ AUXILIAR DE PERSONAL

Nom de l’entitat IDFO (institut per al desenvolupament de la formació i l’ocupació) Enllaç a l’acció https://www.idfo.com/curso/mf0980_2-gestio-auxiliar-de-personal/2935 Sector/especialitat professional Acitivitst administratives de gestió Municipi on es realitza el curs/acció Mataró Nom del centre on s’imparteix Idfo mataró Adreça Plaça de les tereses, 17 4a planta Data d’inici 04-11-2019 Data de finalització 04-12-2019 Horari (dies de la setmana i hores/dia) De dilluns a divendres de 9:30 a 13:30h Total d’hores 90 Requisits d’accés

Curs per a treballadors en actiu i treballadors desocupats. En el cas de persones en actiu: és imprescindible que l’empresa en la qual  treballen disposi de centre de treball a catalunya.

Titulació graduat escolar o graduat eso, haver superat prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà o proves d’accés a la universitat major de 25 i/o 45 anys.

Certificat que assoleix l’assistent un cop finalitzada l’acció acreditació de la superació del mòdul formatiu MF0980_2 Termini d’inscripció fins al 11/11/19 Com s’ha de fer la inscripció?

Mitjançant el següent enllaç https://www.idfo.com/curso/mf0980_2-gestio-auxiliar-de-personal/2935
clicar a inscriure’s. Si és el primer cop que accedeixes, t’has de registrar i seguir les indicacions.

Documentació a lliurar

Treballadors en actiu:
– fotocòpia dni per les dues cares (en vigència)
– fotocòpia capçalera de la nòmina o rebut autònom de setembte o octubre
– curriculum vitae
Treballadors inscrits com a demandants d’ocupació:
– fotocòpia dni per les dues cares (en vigència)
– fotocòpia dardo (document de renovació de la demanda)
– document oficial on aparegui el nº de la seguretat social (primera plana de la vida laboral o nòmina antiga)
– fotocòpia de la titulació mínima (graduat escolar/eso)
– curriculum vitae

Més documentació

Per aprendre sobre normativa laboral, contractes, retribució salarial, seguretat social i gestió de recursos humans.
Aquest curs correspon a un mòdul formatiu del certificat de professionalitat adgd0308 activitats de gestió administrativa.  La superació d’aquest mòdul suposa una acreditació parcial d’aquest certificat.