Actualització Fiscal i Comptable

Nom de l’entitat IDFO-UGT Enllaç a l’acció https://www.idfo.com/curso/actualitzacio-fiscal-i-comptable/1898 Sector/especialitat professional ADMINISTRACIÓ Municipi on es realitza el curs/acció MATARÓ Nom del centre on s’imparteix IDFO (Institut per al Desenvolupament de la Formació i l'Ocupació de Catalunya) Adreça Plaça de les Tereses 17, 4a planta. 08302 Mataró Data d’inici 12-09-2018 Data de finalització 26-09-2018 Horari (dies de la setmana i hores/dia) Dilluns i Dimecres de 18:00 a 21:00 Total d’hores 15 Requisits d’accés Cursos per a treballadors en actiu amb places limitades per a aturats inscrits al SOC. No podran realitzar aquest curs treballadors de l'Adminstració Pública Certificat que assoleix l’assistent un cop finalitzada l’acció Diploma d'aprofitament o certificat d'assitència Termini d’inscripció Divendres 7 de Setembre Com s’ha de fer la inscripció?

Heu d’anar a aquest enllaç clicar inscriure’s
https://www.idfo.com/curso/actualitzacio-fiscal-i-comptable/1898

En el cas d’accedir per primera vegada, hauràs de clicar donar-se d’alta i omplir les teves dades. Una vegada omplert, t’enviarem un correu electrònic el qual hauràs de clicar a l’enllaç i ja estaràs inscrit.

Documentació a lliurar

Depenent de la vostra situació laboral:
Treballadors en actiu:
– Fotocòpia DNI per les 2 cares (en vigència)
– Fotocòpia Capçalera de la Nòmina o rebut autònom del mes d´inici del curs o del mes anterior
Treballadors en situació d’atur:
– Fotocòpia DNI per les 2 cares (en vigència)
– Fotocòpia DARDO (Document de renovació de la demanda del SOC)
– Document oficial on aparegui el núm. de seguretat social (nòmina antiga i/o primera pàgina de l´informe de vida laboral)

Més documentació

L’acció formativa,té com a objectiu analitzar les principals novetats legislatives en matèria fiscal i comptable aparegudes al llarg de l’exercici en curs i modificacions legals previstes per a l’exercici següent regulades en els Pressuposts Generals de l’estat. En el curs també s´adquirirà els coneixements de la problemàtica Comptable i Fiscal del tancament de l’any.
Objectius Específics
– Actualització contínua dels coneixements fiscals i comptables.
– Conèixer la problemàtica de tancament fiscal i comptable de l’exercici econòmic.
– Conèixer les novetats legislatives més destacades.
– Analitzar la previsió d’avantprojectes i futures reformes legislatives.
– Conèixer les últimes novetats normatives, la seva aplicació pràctica i els diferents criteris i interpretacions