Community Manager

Nom de l’entitat IDFO-UGT Enllaç a l’acció https://www.idfo.com/curso/community-manager/1897 Sector/especialitat professional Comerç i màrqueting Municipi on es realitza el curs/acció MATARÓ Nom del centre on s’imparteix IDFO (Institut per al Desenvolupament de la Formació i l'Ocupació de Catalunya) Adreça Plaça de les Tereses 17, 4a planta. 08302 Mataró Data d’inici 07-09-2018 Data de finalització 30-11-2018 Horari (dies de la setmana i hores/dia) Divendres de 16:30 a 21:00 Total d’hores 50h Requisits d’accés Cursos per a treballadors en actiu amb places limitades per a aturats inscrits al SOC. No podran realitzar aquest curs treballadors de l’Administració Pública. Certificat que assoleix l’assistent un cop finalitzada l’acció Diploma d'aprofitament o certificat d'assitència Termini d’inscripció Dijous 6 de Setembre Com s’ha de fer la inscripció?

Heu d’anar a aquest enllaç i clicar inscriure’s
https://www.idfo.com/curso/community-manager/1897

En el cas d’accedir per primera vegada, hauràs de clicar donar-se d’alta i omplir les teves dades. Una vegada omplert, t’enviarem un correu electrònic el qual hauràs de clicar a l’enllaç i ja estaràs inscrit.

Documentació a lliurar

Depenent de la vostra situació laboral:
Treballadors en actiu:
– Fotocòpia DNI per les 2 cares (en vigència)
– Fotocòpia Capçalera de la Nòmina o rebut autònom del mes d´inici del curs o del mes anterior
Treballadors en situació d’atur:
– Fotocòpia DNI per les 2 cares (en vigència)
– Fotocòpia DARDO (Document de renovació de la demanda del SOC)
– Document oficial on aparegui el núm. de seguretat social (nòmina antiga i/o primera pàgina de l´informe de vida laboral)

Més documentació

Conèixer les competències clau que un community manager ha d´assolir i les característiques del seu lloc de treball.
– Dominar els principis del Màrqueting on line i les formes més efectives de difondre un missatge utilitzant els diferents canals on line existents.
– Aprendre a utilitzar de forma experimentada les principals plataformes de Social Media i aprendre a multiplicar els seus efectes utilitzant-les de forma coordinada.
– Analitzar converses i/o opinions a les xarxes socials sobre productes o marques.
– Dominar les tècniques per a la generació de reputació on line positiva sobre una empresa, producte o servei.
– Aprendre a monitoritzar la nostra marca i la competència a través de les xarxes socials.
– Fomentar l’autoaprenentatge, ja que les eines que s’utilitzen en aquest àmbit canvien cada molt poc temps i cal mantenir-se actualitzat.
– Afavorir el desenvolupament de les següents competències en l´alumnat: competència comunicativa lingüística i audiovisual, tractament de la informació i competència digital, competència d’aprendre competència d’autonomia i iniciativa personal, competència en el coneixement i la interacció amb el mon Online i competència social.