Adrià

Pràctiques de disseny en una empresa amb seu a la Xina

Sis mesos en un lloc tan diferent et canvien. Veig que el món és més petit i que és més fàcil la comunicació i la relació amb gent de lluny

Existeixen diferents programes de pràctiques, tant per a estudiants com per a persones que s’acaben de titular. Les condicions i requisits varien. Alguns són programes els ofereixen organismes internacionals (Eurodissea, Argo, Fullbright, per exemple), tot i que també es pot optar per fer candidatures espontànies, presentant el currículum, la carta de motivació, i un porta-folis del treball del candidat a l’empresa sol·licitant realitzar unes pràctiques.