Ajuntament de Mataró

Perfils professionals sol.licitats:  •  Auxiliar administratiu/v.  CFGM de gestió administrativa

  • Educador/a d’escola bressol.  CFGS d’educació infantil

  • Integrador/a social. CFGS d’Integració Social

  • Tècnic/a de salut pública. CFGS de la família sanitària: documentació i administració sanitàries, dietètica, higiene bucodental, entre altres.

  • Tècnic/a d’ocupació. Grau universitari en Pedagogia, Psicologia i similar

  • Treballador/a social. Grau universitari en Treball Social

  • Dissenyador/a gràfic i web.  CFGS de desenvolupament d’aplicacions multiplataforma, de desenvolupament d’aplicacions web o similar.


Preferentment per a joves empadronats a Mataró, Argentona i Cabrera de Mar. 
Contactar amb:


Sara Armengol 


Servei d’Ocupació de Mataró (SOM)


Telf. +34 93 757 82 41 extensió 1465


 sarmengol@ajmataro.cat