Ajuntament de TorderaPerfils professionals sol.licitats:  • 1 Enginyer municipal (Grau en Enginyeria industrial, o diplomatura en Enginyeria Industrialo  Enginyeria en Tecnologies Industrials.

  • 1 Tecnic Auxliar de Suport a l’Àrea de Serveis personals i suport a la gestió del Projecte RIU (CGS Integració Social, o Llicenciat en Pedagogia, o Grau en Pedagogia)

  • 1 Informàtic de Suport àrea informática (CGM Sistemes microinformàtics i xarxes, o CGS Administració de sistemes informàtics en xarxa, o Grau d’Enginyeria Informàtic)Interessats :  presentar candidatura per registre entrada de l’Ajuntament d’acord amb les bases reguladores, que es poden consultar al web www.tordera.cat