Ajuntament Premià de Mar

Perfils professionals sol.licitats:

  • 1 Grau en Administració i finances

  •  1 Grau en enginyeria informàtica/ Grau en enginyeria de gestió i sistemes d’informació o  CFGS administració de sistemes informàtics en xarxa

  •  1 Grau en educació infantil o CFGS Educació infantil

  •  2 Grau en Treball social o CFGS en Integració social


Contactar amb: 


Marga Gómez Cardona


Tècnica d’Ocupació


Tel. 93.741.74.01 – Ext 2008


gomezcm@premiademar.cat