Ajuts a la gestió forestal sostenible per a finques de titularitat pública

Termini presentació sol·licituds: 27 de gener de 2017

Ajuts a la gestió forestal sostenible per a finques de titularitat pública destinats a la redacció i revisió dels instruments d’ordenació forestal, la xarxa viària per a la gestió dels boscos, les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics, la prevenció d’incendis forestals i restauració del potencial forestal i les inversions per a la transformació i comercialització dels recursos forestals.