Ajuts a la gestió forestal sostenible per a finques de titularitat pública

Termini de presentació de sol·licituds: 5 de maig de 2014

Ajuts del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural a la gestió forestal sostenible per a finques de titularitat pública destinats a la redacció d’instruments d’ordenació forestal, la millora d’infraestructures, les actuacions silvícoles, les infraestructures en la prevenció d’incendis forestals i la transformació i comercialització dels productes forestals