Informe anual de l’Observatori Català de la Joventut sobre la situació de la joventut

S’acaba de publicar l’Estat de la Joventut 2013, informe que elabora anualment l’Observatori Català de la Joventut i conté una anàlisi dels principals resultats del Sistema d’indicadors sobre la joventut de Catalunya (SIjove), una estadística oficial de la Generalitat de Catalunya gestionada per l’OCJ.

El SIjove conté 107 indicadors sobre els diferents àmbits de la vida de les persones joves. L’informe anual analitza els principals canvis produïts en la joventut d’un període a l’altre, i per tant proporciona informació actualitzada, rigorosa i rellevant sobre la situació de les persones joves amb relació, en el present informe, als següents àmbits: evolució demogràfica, educació, treball, emancipació, participació, salut i cohesió social.

Consulta’l aquí: