Ajuts per a la utilització d’àrid reciclat en obres promogudes pels ens locals

Termini de presentació de sol·licituds: 22 de maig de 2017

Ajuts per a la utilització d’àrid reciclat dels residus de la construcció amb marcatge CE en obres promogudes pels ens locals i empreses públiques municipals de Catalunya