Subvencions per a l’adquisició d’habitatges amb l’objectiu d’ampliar el parc municipal d’habitatge

Termini de presentació de sol·licituds: 31 d’octubre de 2017

Subvencions de la Diputació de Barcelona per a l’adquisició d’habitatges mitjançant l’exercici del dret de tanteig i retracte del Decret Llei 1/2015 i la compra a preu per sota mercat, amb l’objectiu d’ampliar el parc municipal d’habitatge