Ajuts per al tractament de la vegetació en urbanitzacions

Termini de presentació de sol·licituds: 2 de desembre de 2016

Ajuts per al tractament de la vegetació en urbanitzacions i nuclis de població afectats per la Llei 5/2003, de 22 d’abril