Instruccions de gestió d´actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019

Termini preacords: 31 d’octubre de 2019

Instruccions de la Diputació de Barcelona de gestió d’actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019