Albert Alfaro Giró


MANDAT 2015-2019
 

NOM: Albert Alfaro Giró


PARTIT: ERC
CÀRREC COMARCAL: Conseller
CÀRREC MUNICIPAL: Coordinador àrea comunitat i persones i regidor delegat de serveis socials, habitatge, salut pública i consum i gent gran
MUNICIPI: 

El Masnou


CORREU ELECTRÒNIC: albertag@elmasnou.cat
FORMACIÓ I TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL: 

Llicenciat en Geografia (UB)


Màster en Gestió i Restauració del medi natural (UB)


Màster en Planificació del Territori i Hestió Ambiental (UB)


Màster en Màrqueting (UAB)


Trajectòria professional:


Diferents llocs de treball de caràcter temporal en administracions locals en relació a la gestió ambiental.


Meteoròleg i gestor de mercats energètics a Nexus Energía (2014 – actualitat)


TRAJECTÒRIA POLÍTICA:

Militant PSC (2010-2012)


Fundador i Conseller de Nova Esquerra Catalana (2012-2015)


Fundador i militant de Moviment d´Esquerres (2015-2019).


XARXES:
 
Albert Alfaro Giró
 
 @alfaro_giro
 
  @alfaro_giro