Alta participació a la xerrada sobre l’Institut Obert de Catalunya (IOC) i el seu funcionament el passat divendres 2 de març.

El Servei Comarcal de Joventut, en el marc del projecte Xarxa TET Maresme, va organitzar el passat divendres 2 de març una xerrada per conèixer el funcionament de l’IOC a càrrec del seu director Francesc Pomés.

A la xerrada, dirigida a diversos professionals de la comarca relacionats en l’àmbit de la Transició Escola Treball i la lluita contra l’abandonament prematur dels estudis, es va poder conèixer a fons com funciona aquest recurs i el seu pla d’estudis, els perfils d’alumnat més comuns, les especificitats i requisits bàsics per accedir-hi, les convalidacions, el funcionament del curs de GES (Graduat en Educació Secundària) entre d’altres temes d’interès.{X}

Alhora, es van poder resoldre varis dubtes sobre qüestions en què es troben habitualment les persones que assessoren, acompanyen i orienten a joves en processos TET.

L’acte va aplegar 32 professionals de diversos àmbits i s’ha valorat molt positivament.

L’objectiu de realitzar la xerrada es basava en respondre a les necessitats expressades per tècnics municipals i d’altres professionals per conèixer en profunditat el funcionament de l’IOC i  poder orientar adequadament a les persones joves en processos de transició formativa i laboral a través de conèixer a fons els recursos on els adrecem.

En aquesta línia, el projecte Xarxa TET Maresme, té intenció de convocar noves xerrades per conèixer a fons i al propi territori, recursos molt específics que poden ser d’utilitat en l’ambit TET i en la lluita contra l’abandonament prematur dels estudis. Per a detectar quins poden ser els recursos d’interès, es té en compte les necessitats expressades per els professionals vinculats a la Xarxa TET Maresme.