Alta participació de professionals del Maresme a la xerrada Coneixem els programes Acredita’t i Qualifica’t.

 


40 professionals de la comarca provinents de les àrees de Joventut, Educació, Promoció Econòmica i de les escoles d’adults dels municipis han participat a la xerrada Coneixem els programes Acredita’t i Qualifica’t organitzada pel Servei Comarcal de Joventut en el marc del projecte Xarxa Transició Escola Treball del Maresme.

La xerrada, presentada per la Consellera de Benestar Social i Educació del Consell Comarcal del Maresme Neus Serra, ha comptat amb la participació de responsables d’ambdós programes provinents de l’Institut Català de les Qualificacons Professionals ( ICQP) i el Departament d’Ensenyament.

L’objectiu de l’acte és conèixer en profunditat el funcionament d’aquests programes per tal d’orientar i assessorar adequadament a les persones joves – i d’altres col·lectius – que es troben en processos de transició formativa i laboral.

Aquests programes, basats en la validació de l’experiència laboral per una millor integració, promoció i reconeixement professional, són encara molt novedosos i sovint generen dubtes i confusions que cal aclarir per tal d’assessorar correctament a les persones a les que s’atenen.

Aquest acte ha estat un primer pas per conèixer més d’aprop el funcionament d’aquests processos i caldrà seguir amb atenció l’evolució que a partir d’aquí es vagi generant.